01
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐิน
สภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ 
วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

01
มทบ.28 พิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล
และอำลาผู้บังคับบัญชาของกำลังพลพล
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/60

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 พิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชาของกำลังพลพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/60

02
มทบ.28 เปิดการฝึกอบรมแหล่งข่าว
พลทหารก่อนปลดประจำการ
ครั้งที่ 2
ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 เปิดการฝึกอบรมแหล่งข่าว พลทหารก่อนปลดประจำการครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

07
โครงการค่ายทหารร่มรื่น
อีกไม่นาน
ต้องได้เห็นต้นไม้ ใบหญ้า
ภูเขาที่
เขียวชะอุ่ม ให้ชุ่มชื่นใจแน่ๆ เลย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการค่ายทหารร่มรื่นอีกไม่นาน ต้องได้เห็นต้นไม้ ใบหญ้าภูเขาที่ เขียวชะอุ่ม ให้ชุ่มชื่นใจแน่ๆ เลย

03
มณฑลทหารบกที่ 28 ต้อนรับผู้อำนวย
การกองศิลปาชีพ กรมกิจการ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม: มณฑลทหารบกที่ 28 ต้อนรับผู้อำนวย การกองศิลปาชีพ กรมกิจการ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์...

22
มทบ.28 จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.
พัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน วัด
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. พัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน วัด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง...