6
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดหนองบัวลำภู มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยพันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และคณะ ร่วมกับ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหรึวัดหนองบัวลำภู ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเขตทหารพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
8
วัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการวางกรอบงานบริหารการจัดการมุ่งไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำกฏหมายที่ถูกต้องกับแนวทางการปฏิบัติงานมากำหนดใช้
10
 
ภาพกิจกรรม