1
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.ที่บริเวณตลาดประชารัฐ บ้านภูพานทอง ต.หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยพันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศพื้นที่ในการปกครองของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 28 และเพื่อสร้างการรับรู้ แนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินทางราชการ โดยในครั้งนี้ได้พบปะกับราษฎรที่อาศัยในพื้นที่บ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางราชการ ซึ่งทางหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ส่งมอบให้กรมธนารักษ์แล้ว ในวันนี้ได้มีราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ได้แสดงตัวแจ้งขอใช้สิทธิอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินต่อกรมธนารักษ์ไปแล้วบางราย
2
 
ภาพกิจกรรม