1
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมเป็นเกียรติพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย โดยมีพันตำรวจเอก มาโนช สุภาพพูล รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธี
วันตำรวจไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม กรมพลตระเวน กับ กรมตำรวจภูธร" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ. หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจและ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
2
 
ภาพกิจกรรม