4
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น.พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม (ปักสมอบก) พร้อมด้วยพันตำรวจโท วัชรพงษ์ จักโนวัน สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองเลย นายโกสินทร์ หอนเถาว์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองเลย ว่าที่ร้อยเอกมนตรี ราชภัฏ หัวหน้างานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองเลย นายอุเทือง อินทรสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ นายทวนทอง ม่วงจำปา ผู้ใหญ่บ้านกำพี้ คุณธนิดา เนืองเฉลิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านโป่งป่าติ้ว ณ วัดประชาราษฎร์
พัฒนา บ้านกำพี้ ม. 3 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย มีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น จำนวน 200 คน ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน ร่วมทั้งร่วมกันแสวงหาแนวทางในการนำผู้หลงผิดเสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อให้สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ทางหน่วยยังได้ยัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี 28 เพื่อเสริมสร้างการรับรู่เกี่ยวกับชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและ คสช. นอกจากนี้ยังได้ยังหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายศรีสองรัก ออกให้บริการทางการแพทย์เพื่อตรวจรักษาและให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

12
15
 
ภาพกิจกรรม