5

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 14.30 น. พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตรวจเยี่ยม และร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานของโครงการพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง อ.เอราวัณ จ.เลย โดยมีพันเอก ประเสริฐ สิงขรเขียว รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 หัวหน้าโครงการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นายอำเภอเอราวัณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาอินทร์แปลง ปลัดอาวุโสอำเภอเอราวัณ ผู้อำนวยการกรมหม่อนไหม จ.เลย สัสดีอำเภอเอราวัณ และผู้นำชุมชน หมู่ 5,6,7 ให้การต้อนและร่วมประชุมในครั้งนี้
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
ของโครงการ ฯ
15
24
 
ภาพกิจกรรม