ห่วงใยใส่ใจต่อพี่น้องประชาชนเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2562 อำเภอเมืองเลย

02

       เมื่อวันนี้ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณจุดตรวจสามแยกปากภู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอเมืองเลย มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย สมาชิก อปพร. สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีพลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน ในโอกาสนี้นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

03

      ในการนี้พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานในพิธีกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ ขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ช่วยกันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน การสร้างจิตสำนึกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 การสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการกระตุ้นให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอุบัติภัยสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียเมื่อเกิดภัยต่อไป

15

ภาพกิจกรรม