18
    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 1339 มณฑลทหารบกที่ 28 จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ระหว่างพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก กับพลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 คนใหม่ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ เป็น ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ทั้งเก่าและใหม่ ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลาวงกลม) ภายในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 หลังจากนั้น พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ทำพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ และมีพิธีส่งมอบธงประจำหน่วยมณฑลทหารบกที่ 28
02

นอกจากนี้กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 28 ยังได้ร่วมมอบดอกไม้ ขอบคุณและแสดงความยินดี เป็นการส่งท้ายให้กับ พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ขณะที่ พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ได้กล่าวขอบคุณการทำงานของกำลังพลที่ผ่านมา พร้อมกล่าวเชื่อมั่นว่า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 คนใหม่จะปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างหน่วยกองทัพบกให้ทันสมัย และสนับสนุนการทำงานของกองทัพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพบกประเทศชาติและประชาชนต่อไป
25

ภาพกิจกรรม