01
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 1000 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศตรี พิษณุ ไพบูลย์ ราชองค์รักษ์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดพิศาลอรัญญาวาส ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ วัดพิศาลอรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้การรับ-ส่งเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ภาพกิจกรรม