09
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 0930 บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และคุณสุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์ พันเอกอำนวย ยอดพันธ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 คุณแสงเดือน ยอดพันธ์ ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเชียงคานโดยงานประเพณีออกพรรษา เทศบาลเชียงคาน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ซึ่งงานประเพณีออกพรรษา นับว่ามีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ของชาวเชียงคานที่ได้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน เพราะเกิดจากการเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนา โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2562 นี้

20

นอกจากนี้ ยังมีจัดกิจกรรมออกร้าน รวมทั้งมีมหรสพ ตลอด 9 วัน 9 คืน โดยทุกคืนจะมีการไหลเรือไฟโชว์ คืนละ 1 ลำ จนกว่าจะถึงคืนวันออกพรรษาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะมีการจัดประกวดเรือไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา

06

ภาพกิจกรรม