14

เช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 ที่โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน อำเภอเมืองเลย พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วย พันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พันเอก สาธิต อุ่นกาย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 และกำลังพล ร่วมกิจกรรม "เว้าจาพาข้าวงาย" ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ตามที่จังหวัดเลยได้มีนโยบายเรื่องการจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" เดือนละ 1ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิ ได้พบปะพูดคุยและเสนอข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมกับรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ตามภาษาท้องถิ่นจังหวัดเลย เรียกว่า “เว้าจาพาข้าวงาย” โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมกับมอบกระติ๊บข้าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงาน “เว้าจาพาข้าวงาย” ให้กับหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ได้แก่ หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเลย

05

ทั้งนี้ พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้กล่าวแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รู้จักผู้บริหารหน่วยงานราชการในจังหวัดเลยเชื่อมความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคลากรระหว่างองค์กรท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายอบอุ่นสบายๆ

15

ภาพกิจกรรม