07

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 พลตรีสำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้ พันเอก สาธิต อุ่นกาย เสนาธิกการมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้แทนเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. พัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยโดย พันเอก สาธิต อุ่นกาย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้นำ จิตอาสา 904 วปร.จังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 28 ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และประชาชน พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่รอบวัด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ทาสีกำแพง เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านพระพุทธศาสนา ด้านวรรณคดี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศและด้านการศึกษาศิลปวิทยา อันส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทย ให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเคียงอารยประเทศ สืบมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

15

พันเอกสาธิต อุ่นกาย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบำรุงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์

22

ภาพกิจกรรม

View the embedded image gallery online at:
http://www.28mtb.com/index.php/2015-12-26-06-28-18/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A-28/381-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A-28-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-904-%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId10d63c5611