10

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 1600 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นำกลังพลมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม่ใหญ่ ณ บริเวณค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตามนโยบายของกองทัพบก ให้หน่วยทหารของกองทัพบกปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างความร่มรื่น สร้างร่มเงาบดบังแสงแดด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ใช้รักษาโรคได้มากมายหลายอย่าง รวมไปถึงการช่วยสร้างออกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์

01

มณฑลทหารบกที่ 28 จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการค่ายทหารร่มรื่น ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้หน่วยมีทัศนียภาพที่สวยงามมีบรรยากาศร่มรื่นด้วยสีเขียวตลอดทั้งปีและเพื่อสร้างความสามัคคี ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับกำลังพล

11

ภาพกิจกรรม