วิสัยทัศน์มณฑลทหารบกที่ ๒๘ 
logo mtb28

       เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยการ ป้องกันประเทศ
และให้มีความพร้อม สนับสนุนหน่วยทหาร ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โดยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด