เพลง รักที่สุดคือในหลวง(ภาพประกอบ กำลังพลค่ายศรีสองรัก จว.เลย)