มทบ.28 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวอ.ภูเรือ
ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน